Prodejna BRNO

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP BRNO

Do prodejny»
Logo

Prodejna OSTRAVA

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP OSTRAVA

Do prodejny»

Aktuality / Články


Znáte? Kollagen BCP® + Vitamín C 750 ml

26.11.2019

Bioaktivní peptidy FORTIGEL® a regenerace kloubních chrupavek

V současné době trpí každý čtvrtý člověk kloubními problémy, přičemž počet takto postižených se neustále zvyšuje. Hlavním důvodem je právě opotřebování kloubních chrupavek věkem a mechanickým namáháním. Mnozí z nás určitě vědí, jak se může intenzivní cvičení podepsat na nepřipravených kolenních kloubech – po velké námaze následuje ztuhlost doprovázená poměrně intenzivní bolestí. Stejným způsobem se projevují i patologická zánětlivá onemocnění, což naznačuje, že intenzivní pohyb může aktivovat fyziologické procesy, které vzniku těchto artritických onemocnění napomáhají.

Kloubní chrupavka je tvořena chondrocyty, kloubními buňkami, v nichž při intenzivní fyzické námaze vzrůstá hladina metaloproteináz, interleukinů a agrekanázy. To vede k postupnému hroucení agrekanu vyplňujícího mezibuněčný prostor. Dochází k narušení procesu přeměny fosfátových skupin na proteiny, ke změnám v buněčném jádru a kvůli určitým druhům cytokinů také k lokálním zánětům. To vše dohromady snižuje životnost chrupavky a projevuje se bolestí a sníženou pohyblivostí. Dlouhodobým výsledkem pak může být artritida, popř. artróza.

 

Dle posledních studií nabízí FORTIGEL německé spol. Gelita  inovativní přípravek napomáhající aktivně regenerovat kloubní chrupavku.Ta je ze 70% tvořena proteinovým kolagenem, a právě u kolagenového peptidu obsaženého ve FORTIGELU se prokázal pozitivní vliv na růst nové chrupavky pomocí stimulace buněk zmírňujících bolest a zajišťujících hladkou pohyblivost. FORTIGEL představuje ochrannou známku pro speciálně purifikované bioaktivní kolagenové peptidy, které jsou produkovány prostřednictvím speciální vícekrokové procedury, kdy je degradován bovinní kolagen prostřednictvím unikátního enzymatického procesu a jsou z něj vyselektovány pouze specifické BCP peptidy, tedy bioaktivní kolagenové peptidy FORTIGEL. Jednou z velkých výhod peptidů FORTIGEL by měl být intaktní průchod sliznicí tenkého střeva v nezměněné podobě, během procesu vstřebávání, bioaktivní molekuly FORTIGELU se tak mohou dostat v nezměněné podobě do krevního oběhu a k postiženým kloubním strukturám (11. Oesser a kol.). Oesser a kol. také ve své studii potvrzuje souvislost mezi dávkováním kolagenních peptidů a zvýšenou tělesnou syntézou kolagenu typu II a proteoglykanů (12). Celý proces usnadňuje navíce činnost T-lymfocitů. T-lymfocity pomocí látek TGF-β a IL-10 potlačují zánět, podporují obnovu a udržují efekt takzvané orální tolerance, díky níž nenastává reakce na některé složky potravy.

Účinek FORTIGELU byl vědecký prokázán ve více studiích. Dle výsledků studií se orálně podávaný FORTIGEL po vstřebání přes střevní stěnu ukládá přímo v chrupavkách a jeho užívání tak vede ke statisticky významnému zvýšení růstu chrupavkové tkáně.

Studie Univerzity Penn State potvrdila zlepšení pohyblivosti při užívání FORTIGELU

Americká Univerzita Penn State v roce 2008 aplikovala studii se 147 atlety kolem dvaceti let, z nichž si všichni po pravidelném pohybu stěžovali na bolesti kloubů. Byli rozděleni do dvou skupin. První po 24 týdnů užívala jako výživový doplněk FORTIGEL, druhá placebo. Účinky pak hodnotili dohlížející lékaři a účastnici samotní a to dle vizuální analogové stupnice.

Studie se také zaměřila na srovnání mezi skupinami v parametrech spojených s vnímáním bolesti, u nichž se mezi skupinami projevil statisticky významný rozdíl. Pokud šlo o alternativní léčbu jako hydroterapii, masáže a ledové a tepelné zábaly, zaznamenala větší pokrok skupina užívající FORTIGEL. Studie tedy potvrdila, že jeho užívání skutečně u zdravých jedinců vedlo ke zmírnění negativních příznaků a ke zlepšení pohyblivosti.

McAlindonova studie potvrzuje dlouhodobý efekt FORTIGELU

Zatím poslední studie publikovaná v květnu 2011 McAlindonem měřila dlouhodobý efekt FORTIGELU na složení kloubní chrupavky u pacientů s ranou kolenní osteoartrózou. Studie byla provedena v Taftově Lékařském Centru ve spolupráci s Harvardovou Univerzitou.

Pro potřeby studie byl použit speciální typ magnetické rezonance dGEMRIC schopný zobrazit strukturální změny v chrupavkové tkáni. Celkem 30 pacientů bylo rozděleno na skupinu užívající 10 g FORTIGELU denně po 48 týdnů a skupinu užívající placebo. Pomocí magnetické rezonance pak byl celkem třikrát, na začátku, po 24 a po 48 týdnech, pořízen snímek kolena každého pacienta.

Analýza těchto snímků odhalila u skupiny užívající FORTIGEL oproti placebo skupině statisticky významné zvýšení hustoty proteoglykanů (molekuly s proteinovým jádrem určující odolnost vůči tlaku, klouzavost a hydrataci chrupavek) v mediální a laterální oblasti holenní kosti. Výsledky ukazovaly, že užívání FORTIGELU má na chrupavkovou tkáň přímý vliv. To potvrdilo poznatky získané v předešlých studiích a jasně ukázalo pozitivní vliv kolagenových peptidů na chrupavkovou tkáň. Lze předpokládat, že tento efekt nenastává jen u pacientů s diagnostikovaným onemocněním, jak ostatně potvrdily jiné studie, ale je prokazatelný i u zdravé chrupavky, kde pomáhá udržovat normální funkci kloubu.

Z uvedených faktů lze dojít k závěru, že perorální užívání FORTIGELU má pozitivní efekt na růst a regeneraci chrupavkové tkáně.